Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Trụ sở: Nhập địa chỉ
Điện thoại: Nhập số điện thoại
Bán buôn: Nhập số điện thoại
Website: Nhập địa chỉ website – Email: Nhập email

Chi nhánh tại TP.HCM: Nhập địa chỉ
Điện thoại: Nhập số điện thoại
Bán buôn: Nhập số điện thoại

Tại Miền Trung: Nhập địa chỉ 
 Điện thoại: Nhập số điện thoại 

Giờ mở cửa: 8h00 – 18h00 (các ngày trong tuần)