Tin Thủy Sản

CÁC LƯU Ý VỀ VIỆC BẢO DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG DÂY BUỘC TÀU

Admin 30/08/2018
Dây buộc tàu và các thiết bị làm dây có vai trò quan trọng đối với an toàn của tàu khi tàu nằm trong cầu cảng hoặc buộc phao. Thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn cho tàu, thuyền viên và công nhân khi dây buộc tàu bị đứt trong thời gian tàu ra vào cầu hay nằm tại cầu.